Jak się czujesz?
Specjalne zamówienia

Wykonujemy także stroje, indywidualne, na specjalne zamówienia naszych Klientów.

Stroje szyte na miare według życzenia klienta.

INFORMACJA RODO

W związku z wchodzacym w życie w dniu 25 maja 2018 rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie " lub "RODO") oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulujacymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące Państwa subskrybcji w naszym portalu oraz ochrony Państwa danych osobowych.

EKOMOD Sp. z o.o. z siedziba w Będzinie przy ulicy Zagórskiej 49

przetwarza nastepujące Państwa dane:

-imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny i do wystawienia faktury.

Powyższe dane były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytan ofertowych lub korekspondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administatorem Pani/Pana danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym niniejszą strona internetową  (dalej: "Administrator") jest firma pod nazwą "EKOMOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będznie 42-500, ul. Zagórska 49 (NIP: 625-20-47-369). Spółka zajmuje się usługami szycia oraz sprzedażą strojów teatralnych, karnawałowych, do przedstawień oraz historycznych dla dzieci oraz osób dorosłych.

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zagórska 49, 42-500 Będzin lub drogą elektroniczną: ekomod@ekomod.pl lub ekomod_stroje@interia.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można sie kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zagórska 49, 42-500 Będzin lub drogą elektroniczną: ekomod@ekomod.pl lub ekomod-stroje@interia.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego przekazania danych podczas rejestracji przy zakupach w sklepie internetowym: www.ekomod.pl.

4. Administartor przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wysłania informacji i realizacji zamówionych artykułów oraz wykonanie okreslonej usługi.  Wiadomości do Państwa są wysyłane z wykorzystaniem profesjonalnego systemu mailingowego. Administrator nie udostepnia Państwa danych podmiotom trzecim ani swoim partnerom.

5. Zbierane przez Administratora dane osobowe uzytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez uzytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujacych przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zbiór zgromadzonych danych osobowych uzytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze oraz profesjonalnych serwisach, które udostępniają nam usługę w pełni bezpiecznego dostarczania informacji. Pełen dostep do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba osób uprawnionych zajmujaca sie administracją bazami danych.

6. Subskrypcja naszej strony jest dobrowolna. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zrezygnować lub zaktualizować swoje dane przesyłajac informacje pod adres: ekomod@ekomod.pl lub ekomod_stroje@interia.pl. lub pisemnie na adres: EKOMOD Sp. z o.o. ul. Zagórska 49, 42-500 Będzin. Rezygnacja oznacza zakończenie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Z praw wskananych w pkt.7 powyżej można skorzystać poprzez:

8.1. kontakt e-mailowy pod adresem: ekomod@ekomod.pl

8.2. kontakt e-mailowy pod adresem: ekomod_stroje@interia.pl

8.3. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres: EKOMOD Sp. z o.o. ul. Zagórska 49, 42-500 Będzin.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie srodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowiązujacymi przepisami.

 

                                                          Będzin, dnia 24 maj 2018 rok.

Witamy

“EKOMOD” Sp. z o. o. w Będzinie wita Państwa

Nasza firma oferuje w sprzedaży stroje do przebrania, stroje karnawałowe, stroje teatralne dla dzieci i dorosłych (stroje gotowe jak i szyte na miarę w/g życzenia klienta)

e-mail: ekomod@ekomod.pl    lub     ekomod_stroje@interia.pl

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00

kontakt telefoniczny przez cały dzień pod numerem:
502  232  237

Subskrypcja: Wpisz swój adres e-mail, aby być informowany o naszych promocjach i nowościach w sklepie